> 
 > 
 > 
Compte de reinversió de dividends

Compte de reinversió de dividends

 • Reinverteix els dividends que rebis de les teves accions de BBVA, Santander, Telefónica, Repsol i Endesa, i les seves aportacions periòdiques, en noves accions de BBVA.

 • Tant el compte com les accions BBVA estan lliures de despeses d'administració o manteniment.

Contractar

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000 € per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.

Què és?

És un compte corrent remunerat que et permet reinvertir els dividends que rebis de les teves accions BBVA, Santander, Telefónica, Repsol i Endesa, i les seves aportacions periòdiques, en noves accions BBVA. Tant el compte com les accions BBVA estan lliures de despeses d'administració o manteniment.

Quina rendibilitat ofereix?

Rendibilitat única: els saldos es remuneren al 8% TIN, 8,16% TAE.

Els interessos es liquiden semestralment el 15 d'abril i el 15 d'octubre de cada any.

Com funciona?

Els imports dels dividends i/o del teu pla d'estalvi, i els seus interessos, s'aniran acumulant en el compte. Un cop arribi el termini que hagis decidit, el saldo es reinvertirà automàticament en accions BBVA. Atès que, normalment, el preu de compra de les accions no coincidirà exactament amb el saldo disponible en el compte, pots triar el tipus d'arrodoniment a aplicar: 

 • A l'alça: l'import addicional es carregarà en el compte associat. 
 • A la baixa: l'import sobrant s'abonarà en el mateix Compte de reinversió de dividends.

Termini de reinversió

Pots triar que sigui trimestral o semestral.

El saldo pot provenir de qualsevol de les opcions següents, podent triar una d'elles o ambdues:

 • Pla de reinversió
  • Reinverteixes els dividends de les teves accions de BBVA, Banco Santander, Telefónica, Repsol o Endesa.
  • Decideixes quines accions vols destinar a aquest compte i el percentatge de dividends que vols utilitzar (tots o una part).
 • Pla d'estalvi
  • Fas aportacions mensuals.
  • Des de 50 € fins a 500 € al mes.

Requisits 

 • Ser titular d'un compte BBVA i d'un compte de valors, en què es dipositaran les accions en les successives reinversions. 
 • Per obrir un Compte de Reinversió no cal tenir accions, perquè pots donar d'alta el compte a través del pla d'estalvi, fent aportacions mensuals.

Puc modificar-ne les condicions?

 • Pots modificar l'origen del saldo i el termini de reinversió, sempre que ho facis 10 dies abans de la data de reinversió. 
 • També pots cancel·lar el compte comunicant-ho 10 dies abans de la data de reinversió.