> 
 > 
 > 
Bonificació de fins a un 3% per traspàs de pla de pensions a BBVA

Bonificació de fins a un 3% per traspàs de pla de pensions a BBVA

Consulta els plans de pensions bonificats i les condicions de la bonificació:

  • 1% si traspasses fins a 8.000€.
  • 2% si traspasses fins a 25.000€. 
  • 3% si traspasses més de 25.000€.

Si tens algun dubte sobre la bonificació per traspàs, sol·licita informació i ens posarem en contacte amb tu.

M'interessa


Què és el traspàs d'un pla de pensions? 

És un procés pel qual el titular d'un pla de pensions decideix moure part del seu capital o la totalitat d'aquest −conegut com a drets consolidats− en una gestió senzilla que es pot repetir sempre que el client ho consideri necessari.

Com puc traspassar del meu pla de pensions a un pla BBVA?  

El titular ha de comunicar a BBVA (entitat de destí del traspàs del fons) les diferents dades de l'operació. Per exemple, la quantitat de capital traspassat, el fons que ha escollit per invertir i el producte del qual procedeixen els drets consolidats. El procés de traspàs l'emprendrà BBVA, l'entitat de destí del capital.

Quina és la bonificació de l'import traspassat a un pla BBVA? 

Et donem fins al 3 % de l'import traspassat d'un pla de pensions d'una altra entitat, a un pla de pensions BBVA.

El traspàs entre plans de pensions té algun cost o impacte fiscal?

No, els traspassos entre plans de pensions no afecten els seus avantatges fiscals i són processos completament gratuïts, que no comporten el pagament de comissions.

Quant triga a completar-se el procés de traspàs d'un pla de pensions?

Per llei, traspassar un pla de pensions no es pot allargar més de cinc dies hàbils si el traspàs es produeix entre diferents entitats, o tres dies hàbils en cas que el traspàs tingui lloc entre productes de la mateixa entitat.

Vegeu el text legal

Plans Renda Fixa

Són aquells plans de pensions que inverteixen la majoria del seu patrimoni en actius de renda fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés, etc).

Nom del pla Descripció Import mínim inicial Documentació Contractació i traspàs
Norpensión Renda Fixa, PPSI Destina la totalitat del seu patrimoni a la inversió en diferents actius de renda fixa emesos principalment en euros. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Renta Fija, PPI Inverteix en actius de renda fixa pública i privada emesos per països de l'OCDE. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible, PPI Aposta per la gestió activa i flexible de la renda fixa internacional. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa

Plans mixtos

Són aquells plans de pensions que inverteixen part del seu patrimoni en actius de renda fixa i part en renda variable. Com més gran sigui el percentatge de renda variable, en general, més gran serà el risc i per tant més alta serà la rendibilitat potencial.

Nom del pla Descripció Import mínim inicial Documentació Contractació i traspàs
BBVA Plan Consolidación 85, PPI Pla de pensions de renda variable mixta l'objectiu del qual consistirà a aconseguir que el seu valor liquidatiu diari no sigui inferior al 85% del màxim valor liquidatiu històric assolit pel fons. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión II, PPSI Pla de pensions que destina la major part del seu patrimoni a la inversió en diversos actius de renda fixa i entre un 15% i un 35% en actius de renda variable. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Dinàmic, PPSI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda de 15% a 80%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Equilibrat, PPSI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda variable de 30% a 50%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Prudent, PPSI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda variable de 0% a 20%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan 30, PPI Producte d'estalvi per a la jubilació que ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat global de renda variable i renda fixa d'una forma diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan 40, PPI Producte d'estalvi per a la jubilació dirigit a persones de més de 40 anys, que ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat global de renda fixa i renda variable d'una manera diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan 50, PPI Producte d'estalvi per a la jubilació dirigit a persones de més de 50 anys, que ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat global de renda fixa i renda variable d'una manera diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Pla Individual, PPI Pla de pensions que destina la major part del seu patrimoni a la inversió en diversos actius de renda fixa i entre un 0% i un 30% en actius de renda variable. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Multiactivo Moderado, PPI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda variable entre el 20% i el 60%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Multiactivo Decidido, PPI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda variable entre el 50% i el 90%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Multiactivo Conservador, PPI Confia els teus estalvis a una gestió activa i diversificada amb un nivell de renda variable entre el 0% i el 30%. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Jubilación 2025, PPI Solució d'estalvi amb assignació dinàmica d'actius adequada per a persones amb un horitzó de jubilació proper al 2025. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Jubilación 2030, PPI Solució d'estalvi amb assignació dinàmica d'actius adequada per a persones amb un horitzó de jubilació proper al 2030. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Jubilación 2040, PPI Solució d'estalvi amb assignació dinàmica d'actius adequada per a persones amb un horitzó de jubilació proper al 2040. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Jubilación 2025, PPS Individual Diversifica en diferents tipus d'actius i anirà adaptant el seu perfil de risc cap a un perfil més conservador a mesura que es vagi apropant l'horitzó establert (any 2025). 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Jubilación 2030, PPS Individual Diversifica en diferents tipus d'actius i anirà adaptant el seu perfil de risc cap a un perfil més conservador a mesura que es vagi apropant l'horitzó establert (any 2030). 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Jubilación 2035, PPS Individual Diversifica en diferents tipus d'actius i anirà adaptant el seu perfil de risc cap a un perfil més conservador a mesura que es vagi apropant l'horitzó establert (any 2035). 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa

Plans Renda Variable

Inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda variable (accions). Se solen establir subcategories segons els mercats en què inverteixi, els sectors d'activitat o altres característiques dels valors.

Nom del pla Descripció Import mínim inicial Documentació Contractació i traspàs
Norpensión Renda Variable, PPSI Aconsegueix la possibilitat de tenir els estalvis en diversos actius de renda variable de forma diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Renta Variable, PPI Inverteix els teus estalvis de forma diversificada en actius de renda variable global. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Renta Variable IBEX, PPI Obtingues rendiments de la inversió en les empreses més importants de la borsa nacional, prenent com a exemple l'índex IBEX 35. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Renta Variable Europa, PPI Aconsegueix la possibilitat de tenir els estalvis en diversos actius de renda variable europea d'una forma diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
Norpensión Renta Variable IBEX, PPI Obtingues rendiments de la inversió en les empreses més importants de la borsa nacional, prenent com a exemple l'índex IBEX 35. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa
BBVA Plan Telecomunicaciones, PPI Ofereix als clients la possibilitat de prendre posicions en els sectors de tecnologia i telecomunicacions d'una manera diversificada. 30,05 € Consultar documentació Vegeu informació completa

Necessites més informació? Fes clic aquí i et trucarem.

Els plans garantits la comercialització dels quals hagi finalitzat no estan oberts a contractació per a nous partícips/socis.

Vegeu el text legal

Et donem fins al 3% de l'import traspassat d'un pla de pensions o un pla de previsió social individual (EPSV) d'una altra entitat, a un pla de pensions comercialitzat per BBVA o a un pla de previsió social individual de Norpensión EPSV Individual administrat per BBVA.

Recorda que no tens impacte fiscal per traspàs entre plans de pensions.


Bonificació de fins a un 3% brut de l'import traspassat aplicable als traspassos procedents de plans de pensions o plans de previsió social individual no gestionats o administrats pel Grup BBVA, sol·licitats entre el 01/10/2019 i el 31/01/2020, tots dos inclosos, que tinguin com destí qualsevol dels plans de pensions o plans de previsió social individual relacionats en les taules, i sempre que no hagin estat mobilitzats posteriorment, en aquest cas únicament rebria BONIFICACIÓ l'increment de patrimoni.

Consulta totes les condicions en el butlletí d'adhesió al qual t'has d'adherir si et vols beneficiar de la bonificació i que està disponible durant el procés de traspàs de plans de pensions a bbva.es. Com partícip / soci hauràs de mantenir els plans de pensions o plans de previsió social individual subjectes a la promoció durant un període de 5 anys consecutius, a comptar de la data d'abonament de la bonificació, altrament estaràs obligat per retornar a BBVA l'import brut de la bonificació rebuda1.

Vegeu text legal.