> 
 > 

Agropréstec

Amb aquest préstec sol·licita el finançament per a les inversions en actius agraris o ramaders amb les condicions que millor s'adapten a la teva activitat, i la flexibilitat que necessites:

  • Adapta el calendari d'amortització a l'estacionalitat dels ingressos del teu negoci.
  • Termini i carència flexibles.
  • Compatible amb la sol·licitud de subvencions.
  • Tria el tipus d'interès que millor s'adapti a la teva situació.

  • Finançament a mitjà i a llarg termini . Per a inversions en actius agraris o ramaders (maquinària, pivots, bestiar, hivernacles, terres, sistemes de regs, etc.). 
  • Tipus d'interès: pots triar entre tipus fix, mixt o variable. 
  • Import: el mínim és de 600 €. 
  • Termini: fins a un màxim de 10 anys. 
  • Pagament de la quota: mensual, trimestral, semestral o anual. 
  • Compatible amb la sol·licitud de subvencions.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb el teu gestor, o acosta't a una oficina BBVA on respondrem a tots els teus dubtes.

Finançament subjecte a aprovació prèvia per part de BBVA. Per a més informació de les condicions d'aquest préstec contacta amb el teu gestor, o adreça't a una oficina BBVA.