> 
 > 
 > 
Agropréstec Avançament DUN

Agropréstec Avançament DUN

Domicilia la DUN a BBVA i podràs sol·licitar l'Agropréstec Avançament DUN.

  • Podràs sol·licitar el teu Agropréstec Avançament DUN fins al 30/04/2019 per ajudar-te a desenvolupar la teva activitat agrària.

  • Fins al 100% de l'import de l'ajuda.

  • 0% TIN d'interès. TAE del 5,57%.


Terminis

  • Termini màxim per domiciliar la DUN: fins al 30/04/2019. 
  • El préstec es tornarà quan s'ingressin en compte les ajudes. Termini màxim: 30/06/2020.

Comissions

  • Comissió de cancel·lació anticipada al 0%.
  • Comissió d'obertura: 3 % (mínim: 90 €)
  • Comissió d'estudi: exempt.

Vegeu text legal.

Fes com en Guillem i gaudeix de les mateixes comoditats:

En Guillem ha domiciliat la PAC a BBVA. El desembre rebrà 20.000 €. Però com que el març ha de comprar farratge per un import de 18.000 €, va a la seva oficina BBVA i sol·licita l'Agropréstec Avançament DUN durant el mateix mes de març, amb la qual cosa li queden 1.400 € al compte per fer front a altres imprevistos de la seva activitat agrària. 

Ha pagat un interès del 0% TIN, amb una Comissió d'obertura del 3%, que suposa una TAE del 5,57%.