> 
 > 

Agroleasing

Renova la maquinària de la teva explotació amb el finançament flexible de BBVA.

  • Finançament flexible que s'adapta a les necessitats específiques de la teva activitat agropecuària.
  • Amb avantatges fiscals.

  • Finançament per a la compra de maquinària, instal·lacions, construccions, bestiar reproductor, etc.
  • Import: des de 2.000 €.
  • Termini: adaptat a la naturalesa del bé finançat. Mínim legal de 2 anys. 
  • Condicions negociables, amb impacte fiscal positiu. 
  • Pagament de quota: mensual, trimestral, semestral o anual. La quota inclou sempre l'IVA/IGIC/IPSI corresponent.

Finançament subjecte a aprovació prèvia per part de BBVA.