Assegurances d'estalvi

Construeix el teu estalvi i compta amb un capital addicional per defunció.

  • Rendes Assegurades

  • Rendes Vitalícies Seguretat

  • Plan de Ahorro 5 Garantizado (SIALP)

Nivell de risc

6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

BBVA Rentas PPA

Permet cobrar els drets consolidats en plans de previsió assegurats. i plans de pensions individuals.

  • Aportació mínima: 6.000 €.
  • Et garanteix una renda mensual vitalícia a canvi d'una aportació inicial procedent d'un Pla de previsió assegurat o Pla de pensions.
  • Et permet triar la forma de pagament als teus beneficiaris, en cas de defunció.

BBVA Seguros

Lloc web de BBVA Seguros, S.A., de Seguros y Reaseguros.

Més informacióquant a BBVA Seguros