Simulador de pla de pensions

Calcula, planifica i estima les aportacions i l'estalvi fiscal perquè puguis gaudir de la millor jubilació.

Simulador de pla de pensions: calcula les teves aportacions

Aquest simulador és molt útil per planificar les aportacions dels plans de pensions i gaudir d'un bon futur, i s'hi pot seleccionar entre diferents productes adaptats a cada perfil i a cada horitzó temporal de jubilació. 

També permet estimar la quantia de les aportacions i calcular l'estalvi fiscal obtingut per aquesta aportació durant el primer any; com més s'aporta, més s'estalvia en la propera declaració de la renda. 

Cal tenir en compte que l'import de les aportacions que facis al pla de pensions han de ser fins a la menor de les quantitats següents : 8.000 euros o el 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. I no es podran fer aportacions per damunt d'aquestes quantitats.

Finalment, aquest simulador ajuda a estimar el nivell d'ingressos que una persona gaudirà quan arribi a la jubilació (suma de la pensió de la Seguretat Social, més una renda vitalícia o una renda financera estimada de l'estalvi acumulat al seu Pla de Pensions/EPSV).