Calcula quant desgrava un pla de pensions

Aportar al teu pla de pensions et permetrà desgravar* a la teva Declaració de la renda,
estalviaràs reduint la teva base imposable de l'IRPF. Completa els camps i calcula quant:

Podries estalviar...

0 €

Si ja tens un pla de pensions pots començar a aportar ja!

Aporta ja!

Si encara no el tens,
consulta els nostres plans.

Com funciona la tributació?

Les aportacions que facis al teu pla de pensions durant l'any es desgravaran de la teva base imposable de l'IRPF fins a la menor de les quantitats següents: 8.000 euros, o bé fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques. Condicions vàlides per a residents en territori comú.

Aquest gràfic mostra que per cada 1.000 € aportats al teu pla, podràs estalviar fins a 240 € a la Declaració de la renda següent. A l'hora de fer el càlcul, hem tingut en compte el tipus marginal de retenció de l'IRPF (un 24%).

Estalvi fiscal amb un pla de pensions per cada 1.000 € aportats

Quant desgrava un pla de pensions segons tipus marginal retenció IRPF
Deducció de plans de pensions

És possible recuperar els teus diners abans de la jubilació?

Sí, la llei 26/2014 permet rescatar les aportacions a plans de pensions que tinguin 10 anys d'antiguitat a comptar de 2015. Per exemple, si has contractat un pla el 2015, podries rescatar a partir del 2025 l'aportat el 2015, el 2026 l'aportat el 2016 i així successivament.

A més, hi ha determinats supòsits en què també pots recuperar la inversió efectuada abans de la jubilació: en casos de desocupació, incapacitat, dependència o malaltia greu, entre d'altres. Pregunta'ns la millor forma de fer-ho.

Pots fer aportacions periòdiques per estalviar a poc a poc
o una aportació puntual ara:

*Entenent desgravació com la reducció de la base imposable de l'IRPF, la qual cosa comporta produir un estalvi que dependrà del tipus marginal de cada client. A partir del 2016, les aportacions que es facin als plans de pensions podran reduir la base imposable de l'IRPF en 8.000 euros, amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques

** Consulta quin és l'import màxim que es pot aportar anualment a un pla de pensions fent clic aquí