Comparador de fons d'inversió

Utilitza la nostra eina per comparar les característiques de fins a 4 fons. El comparador de fons d'inversió és molt útil per disposar d'un sol cop d'ull de les principals característiques dels diferents fons. En comparar-los s'obté la informació més detallada de cada un, perquè puguis prendre la millor decisió d'inversió.

Afegeix fins a 4 fons per fer la comparació.

  O si ho prefereixes, pots utilitzar el nostre cercador avançat de fons

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  Característiques

  Categoria
  Indica la vocació inversora del fons d'inversió i els actius en què es materialitza la inversió.
  Inversió mínima
  Import mínim inicial requerit per invertir en el fons.
  Valor liquidatiu
  Valor diari resultant de dividir el valor total del patrimoni del fons entre el nombre total de participacions.
  Zona geogràfica d'inversió
  Indica la regió geogràfica dels actius en què es materialitza la vocació inversora.
  Horitzó d'inversió
  Termini recomanat del manteniment de la inversió.
  Risc
  Nivell de risc d'1 (menor) a 7 (major).

  Rendibilitat

  Evolució de la rendibilitat

  L'última dada de rendibilitat que mostrem és l'última dada comuna disponible per al període seleccionat per a tots els productes comparats.

  Des de -
  Fins a

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  Afegeix un altre fons...

  YTD
  Rendibilitat acumulada l'any actual.
  Últims 12 mesos
  Rendibilitat dels darrers dotze mesos.
  Anualitzada 3 anys
  Rendibilitat anualitzada 3 anys.
  Anualitzada 5 anys
  Rendibilitat anualitzada 5 anys.

  Tipus d'actiu

  Gràfic
  Llegenda

  Sectors

  Gràfic
  Llegenda

  Durada

  Gràfic
  Llegenda

  Divisa

  Gràfic
  Llegenda

  Països

  Gràfic
  Llegenda

  Qualificació

  Gràfic
  Llegenda

  Comissions

  Comissió fixa de gestió
  Percentatge que es cobra per la gestió dels actius.
  Comissió de subscripció
  Percentatge que cobra la societat gestora del fons per la compra dels actius.
  Comissió de dipòsit
  Percentatge que es cobra sobre el patrimoni del fons per l'administració i custòdia dels actius.
  Comissió de reemborsament
  Percentatge que cobra la societat gestora del fons per la venda o traspàs dels actius.
  Comissió variable de gestió
  Percentatge que es pot establir en funció dels resultats obtinguts pel fons.

  Dades estadístiques de risc

  Volatilitat fons
  Mesura que indica si històricament els valors liquidatius del fons han experimentat variacions importants o si, per contra, han evolucionat de manera estable. Com més alta sigui, més risc suportat. I viceversa, com més s'aproximi a zero, més estabilitat del fons.
  Volatilitat índex
  Mesura que indica si històricament els valors liquidatius de l'índex de referència han experimentat variacions importants o si, al contrari, han evolucionat de manera estable. Com més alta sigui, més risc suportat. I viceversa, com més s'aproximi a zero, més estabilitat del fons.
  Ràtio Sharpe fons
  Indicador que mostra fins a quin punt la rendibilitat del fons supera el risc que s'hi estableix. Com més gran és la Ratio Sharpe, millor és la rendibilitat del fons amb relació a la quantitat de risc que s'ha pres en la inversió.
  Ràtio Sharpe índex
  Indicador que mostra fins a quin punt la rendibilitat de l'índex de referència supera el risc que s'hi estableix. Com més gran és la Ratio Sharpe, millor és la rendibilitat del fons amb relació a la quantitat de risc que s'ha pres en la inversió.
  Ràtio Informació
  Indicador que mesura la relació entre el diferencial de rendibilitat del fons sobre el seu benchmark i el risc assumit en la gestió en separar-se més o menys l'índex de referència.
  Tracking Error
  Mesura de la volatilitat de la diferència de rendibilitat entre un fons i el seu índex de referència.
  Correlació
  És una mesura que determina el grau en què els moviments del fons i del seu Índex de referència estan associats.
  Alpha
  Mesura la rendibilitat addicional que obté un fons respecte al seu índex de referència.
  Beta
  Mesura la relació entre la rendibilitat del fons i del seu índex de referència.

  Dades històriques 1 any

  Màxima pèrdua diària del fons
  Es tracta de la rendibilitat més baixa del fons obtingut durant el període.
  Màxima pèrdua diària de l'índex
  Es tracta de la rendibilitat més baixa de l'índex de referència obtinguda durant el període.
  Nombre mesos negatius fons
  És el nombre de mesos que el fons va acabar amb rendibilitat negativa durant el període.
  Nombre mesos negatius índex
  És el nombre de mesos que l'índex de referència va acabar amb rendibilitat negativa durant el període.
  Mínima rendibilitat diària i data
  És la mínima rendibilitat obtinguda pel fons en un dia i la data en què es va produir durant el període.
  Màxima rendibilitat diària i data
  És la màxima rendibilitat obtinguda pel fons en un dia i la data en què es va produir durant el període.

  Catàleg de fons d'inversió

  BBVA posa a la teva disposició una àmplia gamma de fons d'inversió, amb què el partícip pot trobar el producte més adequat per a les seves necessitats, sigui quin sigui el seu perfil com a inversor. Hi ha fons per a inversors conservadors, per a aquells disposats a córrer més riscos i també un gran ventall de productes intermedis. Per exemple, pots contractar fons de renda fixa, amb un perfil de risc baix i el tipus d'interès és el factor que més influeix en la seva evolució. També fons de renda variable, que inverteixen la major part del patrimoni en accions, amb una rendibilitat potencial més elevada, i un risc també més elevat. Hi ha, a més, fons de renda mixta, que diversifiquen la inversió entre actius de renda fixa i variable. Hi ha un altre tipus de fons que no encaixen en cap de les categories anteriors, com els fons globals, amb una política d'inversió que no està definida d'una forma precisa, i poden variar el percentatge que inverteixen en renda fixa o variable, la moneda en què es denominen els actius o la seva distribució geogràfica. Comparar els fons d'inversió que ofereix BBVA és la millor manera de disposar de la informació més completa per emprendre la inversió que s'adapti millor al nostre perfil. A més de dades com la inversió mínima, el valor liquidatiu, el perfil de risc o l'horitzó d'inversió recomanat, el comparador de fons d'inversió de BBVA també ofereix una sèrie de gràfics interactius en què podràs seguir l'evolució de cadascun dels productes, la seva composició d'actius, les comissions, les dades històriques o les dades estadístiques de risc.