FINANÇAMENT

Financem els teus projectes

T'ajudem a triar entre préstecs, crèdits i diferents formes de lísing o rènting.

Per a què necessites els diners?
  • Impostos, nòmines, proveïdors o assegurances socials
  • Bestreta de cobraments
  • Vehicles, Maquinària o tecnologia
  • Locals, naus i oficines
  • Liquiditat per al dia a dia
  • Altres

Finançament a curt termini

Límit de crèdit Click&Pay: pagament impostos, nòmines i proveïdors

Finança els pagaments més habituals del teu negoci amb un clic. Podràs sol·licitar les disposicions que necessitis fins a 25.000€.

Més informació Contractar

Compte de Crèdit En línia Pimes

Contractable 100% en línia. Indicada per finançar les activitats habituals de la teva pime i sense haver de justificar el destí de les disposicions.

Més informació Contractar

Confirming

Ens encarreguem del pagament de les teves factures, anticipant el cobrament als teus proveïdors de fins al 100% de les teves factures pendents.

Factoring

Anticipem la facturació de la teva empresa, convertint les teves vendes a crèdit en vendes al comptat. Cobreix el 100% del risc d'insolvència dels deutors.

Descompte comercial

Anticipa els teus cobraments d'una manera senzilla. Et donem un avenç per a un crèdit comercial no vencido.Anticipa els teus cobraments d'una manera senzilla. Et donem un avançament per a un crèdit comercial no vençut.

Compte de crèdit Agro

Obtén la liquiditat que necessites per al teu negoci agrari i aconsegueix una bonificació en el tipus d'interès per tenir o contractar productes BBVA.

Agropréstec Avançament DUN

Domicilia la PAC a BBVA i podràs sol·licitar aquest agropréstec, amb què podràs obtenir fins al 100% de l'import de l'ajuda.

Finançament a llarg termini

Préstec Online Negocis Pimes de BBVA

Sol·licita aquest préstec en línia per finançar les inversions del teu negoci. Contractació senzilla i immediata, sense documentació addicional.

Més informaciósobre Préstec En línia Negocis Pimes BBVA Contractar

Préstec Empresarial BBVA

Podràs sol·licitar des de 3.000€ fins al que necessitin les inversions del teu negoci. El pagament de la quota pot ser mensual, trimestral, semestral o anual. Només contractable en oficina.

Lísing

Si necessites equipament, vehicles, mobles, un local…Tria la fórmula de finançament que millor s'adapti a les teves necessitats: lísing immobiliari o lísing mobiliari.

Hipoteca Negocis

T'ajudem a finançar locals, oficines, naus o sigui quin sigui l'emplaçament on es faci l'activitat econòmica del teu negoci.

Rènting tecnològic

Podràs substituir, ampliar o modificar els equips de la teva empresa d'una forma senzilla i àgil. Tria la modalitat d'equipament que més s'adapti a les teves necessitats.

Rènting de cotxes - BBVA Autorenting

T'oferim el vehicle que necessites a una quota competitiva sense necessitat d'adquirir-ho en propietat.

Préstecs amb aval de SAECA

Finançament emparada per les ajudes del Ministeri d'Agricultura per facilitar l'accés al finançament d'agricultors i ramaders.

Agropréstec

El finançament, a mitjà i llarg termini, que necessites per a inversions en actius agraris o ramaders. A més podràs seguir gaudint d'unes altres subvencions.

Agroleasing

Renova la maquinària de la teva explotació amb el finançament flexible de BBVA, adaptant-la a les necessitats específiques de la teva activitat agropecuària.