Tresoreria

Oferim alternatives d'inversió per rendibilitzar els fons de tresoreria de la vostra institució: cobraments, pagaments, bestretes i gestions diverses de tresoreria.

  • Domiciliacions

  • Cobraments i pagaments

  • Gestió romanent

Factoring de subvencions

BBVA s'avança a les vostres necessitats amb bestretes i subvencions de recursos domiciliats.

  • Disposeu a l'instant i al comptat de les ajudes concedides a la vostra institució.