Cobertura de riscos i derivats

Davant de situacions d'inestabilitat en els mercats, us oferim una gran varietat d'instruments per a la cobertura de riscos d'institució.

  • Tipus de canvi

  • Assegurança de Crèdit BBVA Broker

Tipus d'interès

Gestioneu el risc amb els derivats de tipus d'interès.

  • Productes a mida.
  • Gestió dels moviments dels tipus.