Utilitza el simulador de pagaments per controlar millor les teves ordres permanents


Puja

Utilitza el simulador de pagaments per controlar millor les teves ordres permanents

T'expliquem com utilitzar una útil eina que trobaràs a l'operativa d'ordres permanents. Amb el simulador de pagaments controlaràs la teva despesa i el calendari de cada transferència.

Amb l'operativa de fer transferències podràs accedir al simulador de pagaments, una eina d'ajuda que et servirà per: 

- Simular el total i l'import dels pagaments que es faran: per fer-ho es representen dates aproximades de pagament i únicament es visualitzen els pagaments compresos entre l'any actual i el següent. Has de tenir en compte que els sistemes de pagament i liquidació de cada entitat són diferents, per la qual cosa els pagaments establerts entre entitats diferents variaran en funció del calendari de dies hàbils de cadascuna.

- Visualitzar la data aproximada de pagament i els dies inhàbils, ja que durant els dies festius no es fan pagaments. 

A més d'aquestes utilitats, el simulador de pagaments inclou les opcions següents: 

- Vista “Calendari”: mostra els dies i els mesos de l'any i marca en blau els dies de transmissió de la transferència i en vermell els dies inhàbils.

- Vista “Pagaments”: consisteix en una taula amb la informació relativa al mes, l'any, l'import, el nombre de pagaments mensuals i el dia aproximat de fer el pagament. 

- Editar pagaments: amb aquesta opció podràs editar les dades sobre els pagaments que has de fer.