> 
 > 
Rènting cotxes segona mà

Rènting de cotxes, segona mà o nous?

Descobreix els avantatges que presenta cadascuna d'aquestes modalitats de rènting

Encara que en molts casos necessària, l'adquisició d'un cotxe constitueix un gran desemborsament a llarg termini tant per a particulars com per a empreses, atès que la seva mera conservació porta associats una sèrie de despeses ineludibles. Amb l'objectiu de reduir aquests costos, cada vegada són més les persones que opten per mètodes alternatius a l'hora d'accedir a un vehicle. En aquest sentit, el rènting de cotxes s'ha posicionat com una de les opcions més fiables i avantatjoses dels últims anys. 

Arran de l'augment en el número d'usuaris de vehicles de rènting, les empreses dedicades a aquest tipus de lloguers han començat a diversificar la seva oferta, incloent modalitats que, fins a fa només uns anys, no es tenien en compte en aquest àmbit. Així, avui dia, els particulars i les empreses tenen la possibilitat d'optar entre el rènting de cotxes nous o el rènting de cotxes de segona mà que tinguin entre 6 i 24 mesos. En aquest article, et comptem els avantatges que presenta cadascuna d'aquestes opcions.

Què és el rènting de cotxes?

El rènting és un tipus de lloguer de cotxes a llarg termini de la qual durada sol oscil·lar entre els 2 i els 5 anys. Mitjançant la contractació aquest servei, l'empresa de rènting posa a disposició de l'usuari un model de la seva elecció, a canvi d'una quota mensual que es manté invariable durant tot el període de durada de l'acord. 

La gran avantatge que presenta aquest tipus de contractes de lloguer radica en l'assumpció dels principals despeses associades a l'ús del vehicle per part de l'empresa proveïdora; d'aquesta manera, els usuaris es troben exempts de fer front a les quotes de l'assegurança, els impostos de matriculació i circulació, i les reparacions i revisions que pugui requerir el vehicle. Així mateix, en el cas de les empreses i els autònoms, el lloguer d'un cotxe mitjançant un contracte de rènting comporta certs avantatges fiscals: atès que, a diferència de l'adquisició d'un cotxe, el rènting es considera una despesa en comptes d'una inversió, l'import corresponent a les quotes del lloguer es pot deduir en la seva totalitat en l'impost sobre societats i en l'IRPF. Malgrat no tenir la possibilitat de gaudir d'aquests avantatges fiscals, el rènting també constitueix una opció per als particulars o treballadors per compte d'altri que vulguin disposar lliurement d'un cotxe sense necessitat d'adquirir-ho en propietat. 

Una vegada finalitzat l'acord, els usuaris poden optar per tornar el vehicle, subscriure un nou acord per accedir a un vehicle diferent o pactar la compra del cotxe que s'ha utilitzat durant el contracte de rènting.

Rènting de cotxes nous

Com és evident, la principal avantatge que presenta el rènting de cotxes nous davant el rènting de cotxes de segona mà radica en la possibilitat d'estrenar un cotxe nou cada vegada que se subscriu un contracte d'aquestes característiques. Independentment que l'empresa proveïdora es faci càrrec de les despeses associades a les reparacions i al vehicle de substitució que es proporciona en cas de necessitat, els cotxes nous generen, per norma, menys problemes mecànics que els cotxes usats, oferint una experiència molt més còmoda i agradable per al client. 

Així mateix, la majoria de les empreses de rènting ofereixen als futurs usuaris la possibilitat d'establir una sèrie de requisits i preferències pel que fa a les característiques del vehicle abans de procedir a l'adquisició del mateix. D'aquesta manera, el rènting d'un cotxe nou implica el lloguer d'un vehicle especialment seleccionat en funció de les necessitats de l'usuari.

Rènting de cotxes de segona mà

En termes generals, els cotxes de segona mà que les empreses de rènting posen a disposició dels seus clients procedeixen de contractes de rènting previs i compten amb pocs anys d'antiguitat i un quilometratge no molt elevat. A més, amb l'objectiu de garantir el bon estat del vehicle, les empreses fan controls minuciosos del funcionament i els aspectes externs (carrosseria i interiors) del cotxe abans de posar-ho en lloguer, oferint als usuaris la possibilitat d'accedir a l'historial i a les certificacions mecàniques i visuals del mateix abans de prendre la decisió. D'aquesta manera, el rènting d'un cotxe de segona mà ofereix totes les garanties associades a un cotxe nou, però a un preu considerablement inferior. 

A BBVA posem a disposició dels nostres clients diferents opcions de rènting de cotxes amb totes les despeses de manteniment i assegurança inclosos. Si vols saber més sobre el nostre servei BBVA Autorenting, visita bbva.es o pregunta en qualsevol de les nostres sucursals.

Rènting de cotxes, segona mà o nous?