> 
 > 
Préstecs sense aval

Com accedir a préstecs sense aval bancari?

T'expliquem com aconseguir el finançament que necessites sense recórrer a tercers que t'avalin

Un aval és una garantia addicional per al banc que es compliran les quotes de devolució estipulades i que en cas que el client no pugui fer front als pagaments, els diners es retornaran a l'entitat financera per una altra via. Ara bé, si no es disposa de cap persona física que t'avali o d'un bé concret, per exemple, un habitatge, com es pot accedir a préstecs sense aval bancari?

Elements d'un préstec bancari

Els tràmits bancaris solen incloure nomenclatures que no s'utilitzen en el dia a dia i que cal explicar per evitar malentesos. És important recordar que les operacions amb entitats financeres inclouen sempre moviments de diners, motiu addicional per controlar tots els termes necessaris per no emportar-se sorpreses desagradables a final de mes. A l'hora de sol·licitar un préstec és imprescindible que coneguis, quina quantitat de diners puc sol·licitar, l'interès que m'aplicaran per prestar-me els diners, quines comissions i altres despeses he d'abonar, el termini o període de temps acordat per tornar el préstec i l'import de les quotes periòdiques.

El fet de comptar amb un aval, pot ser d'ajuda perquè el banc et concedeixi el préstec. Això no és una norma universal i dependrà de l'entitat financera, la quantitat de diners sol·licitada, la solvència del prestatari, etc.

Préstecs que es poden sol·licitar sense aval

A l'hora de classificar els préstecs, aquests es poden organitzar en dos grans grups: préstecs hipotecaris i préstecs personals. En els Préstecs Personals, el finançament sol ser més fàcil d'obtenir que en un préstec hipotecari i normalment l'entitat bancària no exigirà una garantia específica (com l'habitatge en una hipoteca), però haurà de respondre del pagament del crèdit amb els béns presents i futurs. 

Els Préstecs Personals són els que l'entitat financera ofereix als seus clients per resoldre necessitats específiques que sorgeixen en un moment determinat. Els més coneguts són els préstecs al consum, que estan destinats a finançar béns de consum durador com poden ser un cotxe, una moto, un moble, etc. També es troben dins els Préstecs Personals els que es dediquen a cobrir, per exemple, les despeses derivades dels estudis.

BBVA posa a disposició dels seus nous clients un préstec que no requereix aval bancari. El Préstec Ràpid sense documents és un préstec personal entre 3.000€ i 10.000€ i es pot contractar 100% en línia.

El simulador de préstecs permet calcular quina seria la quota mensual i els interessos que hauries d'abonar del teu préstec.

Requisits per accedir a préstecs sense aval bancari

És important entendre que tots els requisits previs a la concessió d'un préstec estan dissenyats perquè el banc comprovi la solvència del seu client i s'asseguri que els diners sol·licitats li siguin retornats amb els interessos. Amb aquest objectiu, l'entitat financera sol·licitarà al demandant d'un préstec, entre d'altres, el següent:

  • Ser major d'edat.
  • Ser solvent: és a dir, tenir uns ingressos superiors a l'obligació adquirida amb el banc per retornar el préstec.
  • El banc et pot sol·licitar documentació addicional, per a l'estudi de l'operació.

Davant qualsevol dubte que pugui sorgir, recomanem visitar el simulador de préstecs de BBVA.

Com accedir a préstecs sense aval bancari?