Paga a terminis el teu préstec ràpid: quines opcions tens?

Valora les teves condicions a través de la Calculadora de Préstecs

Un préstec és un acord adquirit entre un particular (o empresa) i una entitat bancària a través del qual la primera rep una quantitat de diners de la segona partint d'uns requisits pactats i reflectits en un contracte. 

Consta de tres elements: el capital, l'interès i el termini. El primer fa referència a la quantitat de diners que se sol·licita, el segon al preu final que abona el client i el tercer el temps estipulat perquè aquest el torni. 

Aquests components són vàlids també per als préstecs ràpids, és a dir, aquells que se sol·liciten en línia i de la qual tramitació és més senzilla i àgil. Estan pensats per cobrir una necessitat puntual, el que fa que les seves característiques siguin especials. Per exemple, per bé que tots es poden pagar a terminis, el seu termini de devolució és més curt.

Sol·licitar un préstec ràpid

La tramitació d'aquests préstecs ràpids en línia a BBVA sol ser més lleugera en fer-se menys paperassa. Per accedir a ells s'ha de ser major d'edat i tenir vigent el document d'identitat, ja sigui el DNI o el NIE. També cal tenir un número de telèfon actiu i una adreça electrònica per a l'enviament de la documentació addicional. 

Si s'és client del BBVA, la seva sol·licitud es fa a través de bbva.es. Només és necessari emplenar les dades bàsiques com l'import, la finalitat del préstec i el termini de devolució, al costat d'unes altres dades personals i econòmics. Després d'això, i en un període màxim de 24 hores, la confirmació o denegació del mateix, podent finalitzar la seva contractació i disposar dels diners si la resposta és afirmativa.

Terminis per pagar els préstecs ràpids

Com hem apuntat abans, el pagament del préstec ràpid en línia depèn de les condicions fixades prèviament en el contracte. Si es desitja conèixer-les per endavant, igual que els interessos que cal pagar, BBVA posa a disposició dels seus client la Calculadora de Préstecs

Si el que es desitja és un préstec ràpid, disposem del Préstec Ràpid En línia, que es tramita ràpidament i té unes condicions molt competitives. Es poden sol·licitar fins a 75.000€ i disposar de 8 anys per tornar-los, tot a través de bbva.es.

Paga a terminis el teu préstec ràpid: quines opcions tens?