> 
 > 
Préstec francès

Com funciona un préstec francès?

T'expliquem com funciona aquest tipus de préstec

Existeixen diversos tipus de préstecs. La diferència principal entre aquests resideix en la manera de calcular l'import de les quotes que s'han de pagar per tornar-los. Cada tipus de préstec té la seva pròpia fórmula amb la qual es calculen les quotes, els interessos i l'import total per retornar. L'habitual a Espanya és que, quan demanem un préstec o una hipoteca, ens estiguin concedint un préstec francès.

El préstec francès és el més utilitzat perquè la fórmula amb què calcula les seves quotes mensuals aconsegueix que durant tota la vida del préstec es pagui sempre la mateixa quota, sense pujades ni baixades, cosa que evita incertesa i imprevistos. Tanmateix, en el cas d'una hipoteca variable les quotes poden pujar o baixar cada sis mesos segons es revisi l'índex de referència (el més habitual és l'euríbor).

Cal tenir en compte que aquesta quota, que serà constant durant tota la vida del préstec, ja incorpora l'interès i el reemborsament del capital. L'única cosa que variarà serà la proporció que paguem d'aquests dos elements: a mesura que augmenti el primer, disminuirà el segon, de manera que les quotes siguin sempre iguals. Com que els primers anys el capital que s'ha de pagar és molt gran, els interessos també seran majors. Per això, el normal és que comencem pagant més proporció d'interessos i, a mesura que passi el temps i aquests baixin, comencem a amortitzar el capital mitjançant l'increment de la proporció d'aquest en la relació.

Esperem haver resolt els teus dubtes sobre el préstec francès. Si necessites més informació, posa't en contacte amb BBVA. Estarem encantats d'ajudar-te.

Com funciona un préstec francès?