> 
 > 
Finançament sense interessos

Hi ha préstecs el finançament dels quals estigui exempt d'interessos?

Préstecs i interessos: com funcionen

Al sol·licitar un préstec, el client assumeix que el finançament ha de comportar una sèrie de costos o interessos pels quals ha de respondre. Aquest és el funcionament normal d'un finançament bancari, encara que a causa de la gran varietat de préstecs a què es pot accedir avui dia, les condicions derivades de cada un difereixen força entre si, fins i tot si el finançament és sense interessos.

De fet, no és només el tipus de préstec que se sol·licita, sinó també la comissions associades o l'interès a què està subjecte el que has de tenir en compte. En aquest sentit, BBVA disposa d'un ampli ventall de possibilitats de finançament dels quals interessos es presenten en diferents formats i, a vegades, fins i tot suposen un tipus d'interès del 0% per al prestatari. BBVA oferta, en efecte, els següents préstecs al consum:

Préstecs amb finançament bonificada o reduïda

Ara bé, quins models de finançament oferts per BBVA poden aconseguir-se sense pagar interessos? Aquesta pregunta no pot respondre's sense abans conèixer els tipus d'interès i les despeses a què se sotmet cada préstec. Per això, és necessari que et familiaritzis com més aviat millor amb els termes TIN i TAE.

El tipus d'interès nominal, o TIN, és en essència la quantitat que el banc et cobra per prestar-te diners. No obstant això, aquest percentatge no basta per prendre una decisió i comparar entre els diferents préstecs, i no comptabilitza les possibles comissions o despeses que comporta la concessió del préstec. A més, el TIN s'estableix de forma atemporal, el que vol dir que la xifra amb que es representa no té en compte el temps fixat amb l'entitat bancària per tornar el préstec. Per aquests i uns altres motius, cal conèixer també la taxa anual equivalent, la TAE.

La TAE permet conèixer el cost efectiu d'un finançament incloent el termini de devolució, els termes de contractació i tots els tipus de comissions i costos adjunts que recauen sobre qui sol·licita el préstec.

Existeix realment algun préstec amb una reducció total dels interessos?

A BBVA, naturalment que sí, encara que per trobar solucions de finançament amb un tipus interès zero, has d'acudir a Cobra quan vulguis BBVA (bestreta de nòmina) o al seu finançament de rebuts. Aquest finançament o préstec no té interessos, però la seva TAE no és del 0%, ja que pot portar associada alguna comissió.

Finançament de rebuts sense interessos: BBVA ofereix un finançament sense interessos durant tres mesos perquè afrontis el pagament de fins a quatre rebuts diferents a l'any de les quals quanties oscil·lin entre els 300€ i els 1000€. Només hauràs d'abonar una comissió d'obertura del 2%.

Cobra quan vulguis: No t'han pagat la nòmina encara? BBVA te l'avança sense cobrar-te cap tipus d'interès i amb una comissió d'obertura de només 20 Euros (0% TIN, TAE des de 1.61%). La devolució pots fer-la en un període de fins a sis mesos.

Préstec Matrícula: BBVA es preocupa per la teva formació acadèmica i t'ofereix un finançament per a la matrícula dels teus estudis universitaris o postgrau sense interessos.

No et queda clar per quant et sortirà demanar un préstec a BBVA?

Tant el simulador com el comparador de préstecs són eines disponibles al web de BBVA. Tant si és per a un préstec personal com per comprar un cotxe o pagar els teus estudis, aquests simuladors t'ajudaran a descobrir la forma més apropiada d'obtenir els diners que necessites. Tant li fa si ets client de BBVA o no, ja que en tots dos casos podràs conèixer les condicions de finançament, el tipus d'interès i els terminis requerits per obtenir el finançament que més et convingui. Prova'ls amb totes les combinacions que desitgis i descobreix els avantatges de finançar els teus projectes amb BBVA.

Hi ha préstecs el finançament dels quals estigui exempt d'interessos?