> 
 > 
Financiacion cotxe electrico

Cotxe elèctric, finançament i estalvi

Descobreix tots els avantatges dels cotxe ecològics i com finançar la seva adquisició

Encara que la presència dels cotxes elèctrics en la societat espanyola és encara relativament baixa en comparació amb uns altres països d'Europa, les vendes i la matriculació d'aquest tipus de vehicles s'han vist exponencialment incrementades en els últims anys. 

Per bé que és cert que l'augment de la consciència mediambiental constitueix un dels principals factors que han motivat l'aparició d'aquesta nova tendència, la realitat és que els cotxes elèctrics presenten moltes altres avantatges de què els usuaris ja han començat a adonar-se, entre les quals destaquen l'estalvi a llarg termini i les facilitats de finançament. Si encara no saps quins són els beneficis d'optar per un cotxe ecològic i com aconseguir finançament per al teu cotxe elèctric, en aquest article t'el comptem.

Estalvi a llarg termini

A diferència d'uns altres productes de consum, les despeses associades a la compra d'un vehicle no es limiten al seu preu de venda al públic, sinó que es prolonguen durant tot el període d'utilització del mateix. Així, a l'hora de triar un vehicle, és fonamental fer un càlcul estimat del cost real que suposa el seu ús a llarg termini , tenint en compte variables com el consum de gasolina, el manteniment o l'assegurança. En aquest sentit, i malgrat que el seu preu de venda sol estar per damunt del dels vehicles convencionals, l'ús dels cotxes elèctrics tendeix a generar un estalvi considerable a llarg termini per als seus propietaris. 

En primer lloc, el funcionament dels cotxes elèctrics no requereix el treball de cap tipus de combustible, sinó que es basa en la càrrega d'una bateria integrada en el motor del vehicle. Així, la conducció d'aquests cotxes ecològics implica l'eliminació absoluta dels costos associats la gasolina. 

D'altra banda, els vehicles elèctrics disposen d'un sistema mecànic molt més senzill que el dels convencionals, prescindint no només de la caixa de canvis, sinó també dels sistemes d'oli i refrigeració. Com a conseqüència, les necessitats de manteniment i recanvi de peces, i, per extensió, les despeses associades a les mateixes, són molt menors. 

Finalment, l'adquisició d'aquest tipus de cotxes comporta certs avantatges en l'àmbit fiscal. Atès que l'impost especial sobre determinats mitjans de transport, conegut com impost de matriculació, es calcula en funció de l'emissions de CO2 que genera el vehicle, la matriculació de la majoria dels cotxes elèctrics exigeix el pagament d'uns imports molt reduïts, arribant fins i tot a ser gratuïta.

Mètodes de finançament del cotxe elèctric

Els futurs compradors pot acudir a la seva entitat bancària de confiança a la recerca el finançament que necessiten per adquirir un cotxe elèctric. El l funcionament del procés de finançament és idèntic al de qualsevol altre tipus de préstec: una vegada concedit l'import, el beneficiari ha de tornar-ho, juntament amb els interessos corresponents, durant un període d'amortització de la qual durada s'estableix en el contracte del préstec. 

Al marge d'aquests préstecs generals, dirigits a l'adquisició de cotxes de qualsevol tipus, moltes entitats bancàries han començat a oferir productes especialment dissenyats per finançar la compra de vehicles elèctrics. En general, aquest tipus de préstecs solen presentar condicions molt més avantatjoses que en el cas dels vehicles tradicionals, especialment pel que fa als tipus d'interès: en tractar-se d'instruments que afavoreixen l'adquisició de productes ecològics i sostenibles, el tipus d'interès nominal aplicable tendeix a ser notablement inferior. 

Si estàs cercant finançament per comprar-te un cotxe, però no saps per on començar, a BBVA tenim la solució. Visita bbva.es i descobreix els avantatges del nostre Préstec Cotxe Ecològic. A BBVA hem desenvolupat un producte especialment dissenyat per al finançament del teu cotxe elèctric. Comença a gaudir dels avantatges d'un cotxe ecològic amb BBVA.

Cotxe elèctric, finançament i estalvi