> 
 > 
Diferència entre préstec i crèdit

Diferència entre un préstec i un crèdit

Encara que la seva finalitat és la mateixa, el seu funcionament d'un crédiito i un préstec té algunes diferències que convé conèixer

Les entitats bancàries estan especialitzades en facilitar finançament als seus clients i, entre les diverses opcions que s'ofereixen en el mercat, els préstecs i línies de crèdit són dos dels productes més utilitzats tant per clients regulars com per empreses. Tanmateix, de vegades no es diferència un préstec i un crèdit quan en realitat, suposen maneres diferents d'accedir al finançament que necessitem.

La diferència més rellevant per al client és que, mentre que en un préstec s'accedeix a tots els diners sol·licitats de cop en el moment de la concessió del préstec, en un crèdit aquests diners es poden anar sol·licitant en funció de les necessitats que tinguem. En un exemple senzill, a l'hora d'aconseguir un préstec "trenquem" la guardiola i aconseguim tots els diners que necessitem; i de manera diferent, amb un crèdit anem traient diners a poc a poc, només quan hàgim de disposar d'ell i sense necessitat d'utilitzar tot els diners disponible.

La forma d'accedir als diners també determina els interessos que es paguen. La diferència entre un préstec i un crèdit aquí, és que mentre que en el primer es paguen interessos per tot el capital que ens han prestat; en canvi, en un crèdit es paguen interessos pels diners que hem utilitzat, no pel total de diners que el banc ha posat a la nostra disposició, encara que sí que hi pot haver una comissió de saldo no disposat, és a dir, dels diners que no hem utilitzat.

A més, pel que fa al termini d'amortització també existeixen diferències entre els préstecs i els crèdits. Els préstecs tenen un termini major, generalment d'anys, per la qual cosa també tenen interessos més elevats.

Un préstec i un crèdit també difereixen en la forma en què el client retorna els diners que ha rebut. En el préstec, una vegada amortitzat tot el capital a través del pagament de les quotes mensuals, es dóna per conclosa l'operació sense possibilitat d'accedir a més diners, llevat que es formalitzi un nou préstec. El crèdit funciona de manera contrària; en general es renova cada any per continuar permetent que el client utilitzi aquesta línia de finançament quan la necessiti. Per exemple, una manera d'accedir a una línia de crèdit és adquirir una targeta de crèdit.

És important assenyalar que encara que posen a disposició del client un determinat capital, la diferència de la mecànica entre préstecs i crèdits els fa adequats per a situacions diferents: els préstecs són més útils quan es farà una compra important o es necessita una quantitat de diners que coneixem amb antelació, mentre que el crèdit funciona com un suport puntual per a despeses a les quals no arribem de manera normal.

Diferència entre un préstec i un crèdit