> 
 > 
Aconseguir aval bancari per a empresa

Com aconseguir un aval bancari per a la meva empresa?

Ara pots sol·licitar, presentar i consultar els teus avals en línia amb AvalBox

A vegades, una empresa necessita presentar garanties de solvència davant proveïdors o unes altres entitats, o el que és el mateix, necessita un aval bancari per assegurar que en cas de no poder fer front a un pagament o obligació, una entitat bancària s'encarregarà d'això. Segueix llegint per descobrir com poder aconseguir un aval bancari per a la teva empresa de forma ràpida i senzilla.

Què és un aval bancari per a empresa?

Un aval bancari és un contracte de compromís mitjançant el que una entitat bancària garanteix que respondrà davant el beneficiari en cas que el sol·licitant d'aquest aval (conegut com avalat) no pugui fer-se càrrec del pagament de l'import avalat, o bé no pugui respondre d'una obligació contreta amb el beneficiari. Generalment, els avals es concedeixen amb la finalitat de garantir l'amortització d'un préstec, encara que són sovint empleats per assegurar el compliment d'unes altres obligacions, com la participació en un concurs o el subministrament d'una mercaderia o servei determinat. En general, quan un proveïdor o entitat beneficiària exigeix un aval a una empresa, prefereix que aquest sigui bancari. El motiu pel qual moltes empreses optaran per triar aquest tipus d'aval resideix en què aquests últims presenten majors garanties que uns altres avals, atès que els bancs disposen de liquiditat per fer front a la devolució del deute.

La contractació d'un aval mitjançant una entitat financera comporta una sèrie de despeses per a l'avalat. Generalment, aquests solen incloure una comissió d'estudi, comissió d'obertura, comissió de risc o despeses notarials. A més, en cas que el banc es vegi en l'obligació de respondre en un dels pagaments, el client haurà de tornar aquesta quantitat, respectant els interessos i terminis pactats en el moment de la signatura del aval.

AvalBox: avals a un clic

Sol·licitar un aval bancari pot resultar clau perquè una empresa pugui tancar un contracte que exigeix el compliment de certes garanties. No obstant això, no sempre és fàcil que una empresa obtingui un aval per part del seu banc. Són moltes les entitats que posen traves respecte a la mida o unes altres característiques de l'empresa que qualifica de no idònies per a ser objecte de la concessió d'un aval.

A BBVA som molt conscients que el nostre suport pot resultar imprescindible per a la teva empresa. Per fer-ho, hem creat AvalBox, una eina digital mitjançant la que podràs aconseguir el teu aval bancari de forma ràpida i senzilla en un clic, evitant les llargues esperes que solen comportar aquest tipus de sol·licituds. L'agilitat que aquest nou producte ofereix ve donada gràcies a la digitalització de tot el procés: des que el client sol·licita l'aval, fins que es presenta.

No obstant això, aquesta eina també concedeix la possibilitat de fer aquestes gestions en paper que es poden sol·licitar a través d'AvalBox per recollir-les posteriorment en una sucursal. A més, aquest producte presenta totes les garanties de seguretat, ja que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre actua com tercer de confiança i comunica als intervinents l'emissió de l'aval, custòdia el document i ofereix un servei de verificació.

Qui pot sol·licitar AvalBox i quins avantatges que obté?

Per sol·licitar un aval d'empresa mitjançant AvalBox de BBVA només han de complir-se dos requisits: estar donat d'alta a BBVA Net cash amb mòdul d'avals i disposar d'una línia d'aval en vigor amb límit disponible.

Els avantatges d'AvalBox són múltiples:

  • Rapidesa: tot el procés està digitalitzat, des que sol·licita l'aval fins que es presenta.
  • Comoditat: adeu al paper i opció de consulta l'estat dels avals en tot moment.
  • Seguretat: la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre actua com tercer de confiança i, a més, ofereix un servei de verificació.

Totes aquests avantatges fan que AvalBox sigui una eina innovadora i molt útil perquè les empreses aconsegueixin reduir temps en l'obtenció del seu aval, a més de guanyar en comoditat. Si necessites un aval bancari per a la teva empresa, sol·licita-ho a través de la nova eina digital de BBVA, AvalBox, gràcies a la qual obtindràs les garanties necessàries, uns temps de concessió molt ràpids i la comoditat de poder gestionar-ho en línia. Si necessites més informació sobre el procediment a seguir o dels requisits i condicions per a la concessió d'un aval bancari per a la teva empresa, contacta amb els nostres gestors.

Com aconseguir un aval bancari per a la meva empresa?