Articles sobre hipoteques

Consulta tots els continguts relacionats amb préstecs hipotecaris i amb la compra d'un habitatge

Quant costa taxar un pis?

La ubicació de l'habitatge, el trasllat fins al lloc, si el taxador necessita recopilar informació addicional, etc. Hi ha molts factors que influeixen en el cost final

Quines despeses té comprar un habitatge

Sol·licitis o no una hipoteca per finançar la teva nova casa, el fet de comprar-la comporta unes despeses obligatòries que incrementen el pressupost del comprador

Taxador de cases

T'expliquem què és una taxació, per a què serveix, com està regulada, quins aspectes té en compte un taxador, etc.

Com es taxa un pis

Abans comprar i vendre un pis, és important cerciorar-se del seu valor real. Coneix la manera d'accedir-hi.

Què és l'EURIBOR plus?

T'expliquem en què consisteix aquesta actualització de l'EURIBOR i com afectarà les hipoteques

Com negociar una hipoteca

Informa't sobre els punts més importants que has de tenir en compte per negociar la contractació d'un préstec hipotecari.

Com funciona una hipoteca

Un préstec hipotecari consisteix a rebre un capital per part d'una entitat bancària a canvi del compromís de tornar aquesta quantitat, més els interessos corresponents.

Com ampliar una hipoteca

Un préstec hipotecari es pot modificar per ampliar el seu termini d'amortització, incrementar l'import o combinar totes dues opcions.

Què és una hipoteca fixa

Un préstec hipotecari a tipus fix és un tipus d'hipoteca en què s'aplica el mateix tipus d'interès durant tota la vida del préstec.

Què és una hipoteca variable

Una hipoteca a tipus variable és el tipus de préstec que es caracteritza per tenir un tipus d'interès compost per un diferencial fix sumat a un índex de referència.

Què és una hipoteca mixta

Un préstec hipotecari mixt és un tipus d'hipoteca que combina un tipus d'interès fix durant els primers anys, i la resta d'anys s'aplicarà un tipus d'interès variable.

Hipoteca fixa o variable

Un préstec hipotecari fix i un préstec hipotecari variable es diferencien principalment pel tipus d'interès que se'ls aplica.

Hipoteca fixa o mixta

Un préstec hipotecari mixt combina el funcionament d'un préstec hipotecari a tipus fix i d'un a tipus variable, però... Quina modalitat triar?

Tipus d'hipoteques

Existeixen bàsicament tres tipus d'hipoteques, que es diferencien pel tipus d'interès que se'ls aplica: variable, fixa i mixta.

Hipoteca variable o mixta

A diferència d'una hipoteca variable, en un préstec hipotecari mixt hi ha un període inicial en què el tipus d'interès es manté invariable.

Què són les cèdules hipotecàries

Les cèdules hipotecàries són valors que ofereixen una rendibilitat fixa, i que són emesos amb la garantia de la cartera de préstecs hipotecaris d'una entitat financera.

Com canviar una hipoteca de banc

Canviar una hipoteca de banc és una operació jurídica mitjançant la qual una entitat financera substitueix una altra en la seva posició creditora.

Què és la TAE

La TAE (taxa anual equivalent o taxa anual efectiva) és el tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte.

Novació d'una hipoteca

Una novació hipotecària és qualsevol canvi que es faci en un préstec hipotecari amb posterioritat a la seva contractació i que impliqui un nou acord.

Què és la subrogació d'una hipoteca?

La subrogació d'una hipoteca és un tipus de novació, és a dir: una modificació sobre algun dels seus factors; pot ser una subrogació de deutor, o de creditor.

Préstecs hipotecaris

Els préstecs hipotecaris són un producte bancari amb què es rep una quantitat de diners de mans d'un banc, amb la condició de tornar-la en quotes periòdiques i juntament amb uns interessos.

Productes

Descobreix el catàleg d'hipoteques de BBVA

Eines

Posem al teu abast les millors eines perquè prenguis la millor decisió