> 
 > 
Què és una franquícia

Què és una franquícia?

Una via per establir el teu propi negoci

La franquícia és un sistema de comerç associat entre empreses financerament i jurídicament independents, però vinculades mitjançant un contracte en virtut del qual una d'aquestes (la franquiciadora) concedeix a l'altra o a unes altres (els franquiciats), a canvi d'unes contraprestacions econòmiques, el dret a explotar una marca i/o una fórmula comercial materialitzada en uns signes distintius, alhora que li assegura l'ajuda tècnica i els serveis regulars necessaris destinats a facilitar aquesta explotació. És important tenir clar què és una franquícia i com funciona.

A l'hora d'emprendre, són moltes les opcions que hem de tenir en compte. Una de les més importants és decidir si iniciem l'activitat per compte propi i arrenquem el negoci des de zero, amb tota la incertesa que això pot generar, o sota la marca d'una franquícia, amb un model de negoci d'èxit provat, que funciona en diferents escenaris i amb un 'know how' consolidat i replicable a totes les seves unitats franquiciades.

Les franquícies són cada vegada més importants en l'entramat del comerç i els serveis de les nostres ciutats, no només per la facturació que aporten, sinó també pel fort impuls a la creació de petites empreses (franquiciats) i la forta generació d'ocupació.

Què és una franquícia?