> 
 > 
Franquiciat

Avantatges i inconvenients per al franquiciat

Entén les diferències respecte a un negoci tradicional

El franquiciat és la persona o l'empresa a la qual se cedeix una franquícia en unes condicions pactades. Seguidament t'enumerem els avantatges principals de la figura del franquiciat:

Avantatges:

 • Es beneficia de l'experiència de la franquícia i evita els riscos i la feina que comporta el començament de qualsevol activitat empresarial.
 • Notorietat de marca: Pertinença a una cadena de prestigi i identificable per part del consumidor.
 • Generació d'economies d'escala: Un dels avantatges principals són els preus que podem aconseguir gràcies als alts volums de compra que poden aconseguir les centrals franquiciadores
 • Producte exclusiu.
 • Assistència, control, formació, sistema de gestió, estudis de mercat, etc.
 • Màrqueting: Estalvi i repercussió mediàtica de les campanyes de màrqueting.

Inconvenients

 • El pagament d'un dret d'entrada per l'ús de la marca franquiciada i la transmissió de know how i dels royalties per tot el suport i l'assessorament continuat.
 • No possessió de la marca comercial: El franquiciat pot fer servir la marca, però la marca pertany a la central franquiciadora.
 • Limitació del poder de decisió: el franquiciat ha d'assumir les normes i els procediments de la central franquiciadora.
 • Permetre al franquiciador que supervisi i controli de manera permanent el seu negoci.
 • Els contractes de franquícies solen ser de curta durada (5 anys), amb els problemes que això pot comportar.

Diferències respecte al negoci tradicional

L'expansió en franquícia, a més de ser una de les fórmules més dinàmiques i financerament assequibles de créixer per a una empresa, implica l'atorgament d'un contracte en virtut del qual es durà a terme la cessió dels drets d'ús d'una marca, la disponibilitat i la transmissió d'un saber fer propi i diferenciat i la prestació inicial i continuada d'assistència tècnica i comercial al franquiciat en qualitat de soci comercial.

Conceptes que cal pagar:

 • Cànon d'entrada: Aquest cànon també justifica el dret a l'ús que el franquiciat té de la marca i el fet d'estar aplicant el know how transmès des de la central franquiciadora. I sol estar destinat:
  • Dret d'entrada justificat per una sèrie de despeses en què incorre el franquiciador amb cadascun dels franquiciats.
  • Despeses que generi l'expansió de la franquícia.
  • La formació inicial impartida per part de la central i l'ús de les instal·lacions de la central per fer-la.
  • L'entrega del pack de benvinguda d'unió a la xarxa (marxandatge per al local).
 • Royalty d'explotació: Per la prestació de serveis de la central. Aquest royalty pot ser:
  • Fix.
  • Percentatge de vendes.
  • Mixt.
  • No existir (incl. marge producte)
 • Royalty de màrqueting: Quantitat que el franquiciat haurà d'aportar a la central per a la realització de promoció i comunicació a escala nacional.
 • Fons de màrqueting: Quantitat que el franquiciat haurà d'invertir per a la realització de promoció i comunicació a escala local.
 • Obligacions contractuals: Exclusivitat de producte/servei, mètode de venda, proveïdors homologats, adequació del local, etc.
 • Durada del contracte: Ha de dependre de l'amortització de la inversió.
  • Ex: amortització inversió > 2 anys i mitjà > 5 anys de contracte
 • Renovació: Implícita vs automàtica.
 • Exclusivitat territorial:
  • Zona d'exclusivitat.
  • Zona d'influència.

Avantatges i inconvenients per al franquiciat