> 
 > 
Triar millors franquícies

Criteris per triar la millor franquícia

Quins aspectes cal valorar a l'hora de triar una franquícia

Quan intentem triar la millor franquícia per crear el nostre negoci, el primer que s'haurà de fer és escollir el model de negoci. I aquí és on hi ha la clau de l'èxit. Hauran de ser models de negoci que ens agradin, amb els quals ens sentim identificats i en què puguem desenvolupar-nos amb passió.

El primer que cal analitzar és si realment s'està preparat per ser emprenedor o no, perquè ser franquiciat és ser emprenedor. Això significa un esforç, tant econòmic com humà, al qual cal fer front. No ens podem deixar endur pels “cants de sirena” en què l'activitat presenta una rendibilitat molt alta des del primer moment o en què l'esforç és molt limitat, ja que els negocis necessiten el seu temps de maduració i dedicació plena, també en el cas de les franquícies.

A partir d'aquí, s'hauran d'estudiar les particularitats del sistema de franquícia i analitzar-ne els avantatges i els drets, però també les obligacions que aquest sistema presenta.
 

No tots els emprenedors són vàlids per treballar sota el paraigua de la franquícia, ja que, a més de les característiques pròpies de qualsevol emprenedor, com ara lideratge, capacitat financera, disciplina empresarial, experiència professional, perseverança, automotivació, capacitat de sacrifici, etc., cal complir tres requisits addicionals: sentit de xarxa, fidelitat i capacitat per treballar en grup.

Un cop feta l'autoavaluació de forma satisfactòria, s'haurà de triar el model de negoci. I aquí és on hi ha la clau de l'èxit. Hauran de ser models de negoci que ens agradin, amb els quals ens sentim identificats i en què puguem desenvolupar-nos amb passió, sempre verificant que el sector es troba en fase de creixement i que hi ha una demanda suficient a la zona on ens vulguem situar.

A continuació estudiarem les diferents cadenes que operen en el mercat, amb la Llei (RD 201/2010 Llei comerç detallista) com a aliada, ja que ens permet demanar una sèrie d'informació fonamental per a la presa de decisions. Entre altres aspectes: Identificació del franquiciador, sector d'activitat, contingut i característiques de la franquícia i de la seva explotació, estructura i extensió de la xarxa i característiques essencials de l'acord de franquícia.

Del negoci partint de l'experiència del franquiciador i de les unitats obertes, per evitar problemes de liquiditat a mitjà termini. Aquesta planificació financera s'ajustarà un cop s'hagi seleccionat el local, si cal. És molt important fer una planificació financera, que juga un paper molt important tant en inversió (adequació de local) com en cost (lloguer mensual).

Finalment, recomanem posar-se en contacte amb els franquiciats de la xarxa objecte d'estudi, ja que aquests poden donar informació de primera mà. Així mateix, la revisió de la informació amb agents del sistema (associacions, consultores, advocats, etc.) serà molt útil a l'hora de prendre la decisió final.

Criteris per triar la millor franquícia