> 
 > 
Com crear una franquícia

Com crear una franquícia

T'expliquem com dur a terme un projecte de franquícia

Fer un projecte de franquícia és definir una estratègia coherent d'expansió empresarial. Una estratègia adaptada a la situació, les possibilitats, les estructures i els objectius de l'empresa franquiciadora.

Amb el desenvolupament del projecte es concretaran tots els factors conceptuals de negoci i les directrius relacionals de l'acord sobre les quals s'establirà com crear la franquícia. La seva realització ha de ser metòdica, analítica i decisòria.

Com fer-ho

La realització d'un projecte de franquícia l'han d'emprendre experts consultors amb coneixements en la realització de projectes d'expansió en franquícia. Es tracta d'un projecte multidisciplinari en què serà necessària la intervenció de professionals especialitzats en matèries molt diverses.

Un projecte de franquícia sol incloure 10 fases de treball, cadascuna de les quals s'identifica amb un aspecte fonamental de la franquícia que es proposa crear. Aquestes fases es planifiquen prèviament d'acord amb una seqüència específica.

Fases del projecte de franquícia

1. Anàlisi preliminar.

2. Revisió, adaptació i definició del model de negoci.

3. Valoració econòmica del model.

4. Definició del sistema de franquícia.

5. Pla de desenvolupament.

6. Valoració i anàlisi econòmica del sistema de franquícia.

7. Informe d'opinió i recomanacions.

8. Documentació informativa i contractual.

9. Manuals de negoci.

10. Expansió de la xarxa.

Com crear una franquícia