Tornar a Diccionari econòmic

FMI (Fons Monetari Internacional)

Definició

El Fons Monetari Internacional (FMI) és un organisme intergovernamental creat l'any 1945 amb l'objectiu de fomentar la cooperació monetària internacional, facilitar l'expansió i el creixement equilibrat del comerç internacional, fomentar l'estabilitat canviària i coadjuvar a establir un sistema multilateral de pagaments.

Avui dia, l'FMI assessora i revisa les polítiques econòmiques de seus 188 països membres. Per fer-ho, recomana polítiques que millorin l'estabilitat econòmica, disminueixin la vulnerabilitat a crisis econòmiques i financeres i millorin els nivells de vida de la població.