BBVA Baby Planner

T'acompanyem abans, durant i després de tenir el teu nadó

Coneix BBVA Baby Planner

Ajudes econòmiques per naixement d'un fill


Puja

12 de desembre de 2017

Marta Rubio. Periodista.

Ajudes econòmiques per naixement d'un fill

T'expliquem quines són les subvencions que ofereix l'Estat pel naixement dels fills i com accedir-hi

Durant els darrers anys, la taxa de natalitat d'Espanya ha experimentat un descens considerable. Amb l'objectiu de fomentar-la i evitar convertir-nos en un país amb població envellida, a més de les prestacions per maternitat i paternitat, l'Estat ofereix una sèrie d'ajudes econòmiques pel naixement d'un fill.

1. Subsidi per maternitat

Les treballadores que no tenen el període mínim de cotització per cobrar la prestació per maternitat tenen dret a les 16 setmanes de descans i a un subsidi no contributiu de 42 dies equivalent al 100 per 100 de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), fixat en 23,59 euros diaris per al 2017.

2. Deducció per maternitat

Les mares treballadores es poden deduir fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de 3 anys en la declaració de la renda. Es pot demanar l'abonament anticipat (100 euros al mes) presentant el model 140 a través d'internet, per telèfon (901 200 345) o en persona en una delegació o administració de l'Agència Tributària.

El model es pot baixar al web de l'Agència Tributària.
Requisits

 • Dones treballadores amb fills menors de 3 anys.
 • Dones amb una activitat laboral per compte d'altri o pròpia que estiguin donades d'alta en el sistema de Seguretat Social o de mutualitat corresponent.

3. Prestació per naixement o adopció amb discapacitat a partir del 65%

És una prestació de pagament únic que concedeix la Seguretat Social per a famílies que no superen uns límits d'ingressos.
Qui pot sol·licitar l'ajuda?

 • Famílies monoparentals, és a dir, pares o mares solters.
 • Famílies nombroses, és a dir, amb 3 o més fills.
 • Mares amb una discapacitat igual o superior al 65%.

Requisits

 • Els ingressos de la unitat familiar no poden superar el límit establert per llei per a cada any en funció del nombre de fills. El 2017, el límit mínim amb un fill va ser d'11.605,77 €. Es poden consultar els límits actuals en aquesta pàgina de la Seguretat Social .
 • Residir a Espanya.
 • No tenir dret a una altra prestació de la mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Quant es cobra?

El 2017, l'ajuda va ser de 1.000 € en un pagament únic. No obstant això, es pot rebre una ajuda reduïda si els ingressos familiars superen el límit inicial, però no el màxim establert per llei. En aquests casos, la quantia serà la diferència entre el límit màxim i els ingressos de la unitat familiar que sol·licita l'ajuda.

Aquesta prestació és compatible amb l'ajuda per part o adopció múltiple.

En ser una prestació familiar, està exempta de l'IRPF.

4. Ajuda per part o adopció múltiple

És un pagament únic per part o adopció múltiple (quan neixen o s'adopten dos o més fills alhora). Si algun dels nadons està afectat amb una discapacitat igual o superior al 33%, computa el doble.

Requisits

 • Residir legalment en territori espanyol.
 • No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Beneficiaris

Pot demanar l'ajuda qualsevol dels pares a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on resideix la unitat familiar.

 • Si viuen junts, s'han de posar d'acord sobre qui la demana. Si no arriben a un acord, es concedeix de manera sistemàtica a la mare.
 • Si no viuen junts, l'ha de demanar el progenitor que en té la guàrdia i custòdia.

Quantia

Per calcular l'ajuda, es té en compte el salari mínim interprofessional (SMI) de l'any del part i el nombre de fills nascuts o adoptats junts.

 • Si es tenen 2 fills: es multiplica per 4 l'SMI.
 • Si es tenen 3 fills: es multiplica per 8 l'SMI.
 • Si es tenen 4 o més fills: es multiplica per 12 l'SMI.

5. Ajudes per a llar d'infants

La llar d'infants és una de les despeses més elevades que han d'afrontar els pares treballadors amb fills menors de 3 anys.

En aquesta etapa, l'educació no és obligatòria, per la qual cosa l'oferta de llars d'infants públiques és molt més reduïda que la d'escoles i instituts i no cobreix la demanda real.

Les ajudes econòmiques per a la llar d'infants depenen de les comunitats autònomes. La quantitat i els requisits varien molt depenent del lloc. Convé consultar les condicions a l'òrgan administratiu que gestioni els serveis socials a la vostra comunitat autònoma i, per de cas, també preguntar si hi ha alguna ajuda a l'ajuntament en què s'ha empadronat l'infant.

Pots veure els termes i condicions de BBVA Baby Planner. Si continues navegant, entendrem que et sembla bé.