> 
 > 
Informació contractual

Informació contractual

Consulteu el contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversió vigent a aquesta data. Durant el procés de contractació, en generarem un de personalitzat amb les vostres dades. Consulteu la versió 2/2016 del contracte tipus de gestió discrecional i individualitzada de gestió global de carteres d'inversió i del contracte d'assessorament en matèria d'inversions als quals hem incorporat, per a la vostra informació, entre d'altres, les modificacions contractuals derivades de l'entrada en vigor de la normativa MiFID II. Les versions anteriors no són les que BBVA signa actualment amb els seus clients. Consulteu l'annex I al contracte financer Multicupó no Garantit.Documentació legal 

Consulteu en aquesta taula la informació relativa als bons estructurats, els vostres programes d'emissió i les respectives sèries de notes estructurades.