bconomy

Una cartera de fons que combina 3 estratègies.

Què són les carteres BBVA Multi3strategia

Les carteres BBVA Multi3strategia són un servei personalitzat de gestió discrecional de BBVA basat en el perfil de risc de l'inversor

 • Seguiment personalitzat dels objectius i les circumstàncies personals.
 • Gestió activa i flexible. Capaç d'adaptar-se a les condicions canviants de mercat.
 • Cartera global i diversificada. Amb enfocament de rendibilitat a llarg termini.

M'interessa

Una cartera segons el teu perfil per donar resposta a les teves necessitats com a inversor

Preservar el capital, generar rendiments periòdics i una inversió que cerca créixer en el temps: aquestes són les necessitats que tenim en compte per distribuir el teu patrimoni. Per respondre a cadascuna d'aquestes hem creat un fons d'inversió. Consulta tota la informació de la composició de cada cartera en funció del risc

Cartera perfil de risc molt baix

Risc molt baix

Cartera perfil de risc baix
Cartera perfil de risc mitjà
Cartera perfil de risc alt
Cartera perfil de risc molt alt

Risc molt alt

Cartera perfil de risc molt baix

Aquesta cartera té una exposició màxima al fons estratègia inversió d'un 10%

85

Fons Estrategia Capital

Inverteix en actius que, amb probabilitat raonable, protegeixen el capital nominal sobre un termini d'1 a 3 anys.

 • Nivell de riscSRRI o indicador sintètic de risc d'1 (més baix) a 7 (més alt)
  3/7
 • Volatilitat màxima anual Mesura que indica si els valors liquidatius del fons han estat estables (valors més propers a zero) o han variat de manera important (valors més alts, és a dir, més risc establert)
  Fins al 3%
 • Estrategia Capital

  Potenciem les inversions amb enfocament de retorn absolut que cerquen rendibilitats discretes però positives en el llarg termini.

 • Estrategia Acumulación

  Busquem actius generadors de rendiment periòdics.

 • Estrategia Inversión

  Focalitzem en inversions que cerquen oportunitats més importants per fer créixer la teva inversió a més llarg termini.

Combinem els tres fons Estrategia en virtut del grau d'importància que tenen per a cada client aquestes tres necessitats, posant més o menys èmfasi en la protecció de la inversió, la generació de rendiments periòdics o la maximització de la rendibilitat a llarg termini d'acord amb això.Els tres fons tenen sempre presència en cartera, per bé que en percentatges diferents segons les preferències expressades pel client i la seva capacitat d'assumpció de risc, determinada pel resultat del test d'idoneïtat.

Cadascun dels tres fons Estrategia inverteix en fons nacionals, internacionals, EFT i derivats.

M'interessa

Avantatges

 • Gestió activa i flexible. Capaç d'adaptar-se a les condicions canviants de mercat.
 • Cartera global i diversificada. Amb enfocament de rendibilitat a llarg termini.
 • Gestió patrimonial. Amb l'objectiu de suavitzar pèrdues en moments adversos de mercat.
 • Eficiència fiscal. Tenen els avantatges fiscals dels fons d'inversió, ja que només tributen quan es produeix el reemborsament i no mentre s'hi manté l'estalvi, ni quan es fa un traspàs a un altre fons*.
 • Excel·lència en la selecció. Inversió majoritària en fons internacionals de terceres gestores, seleccionades pel seu historial de gestió.
 • Transparència. Tota la informació rellevant amb periodicitat mensual.
 • Flexibilitat. (Capacitat per fer aportacions i reemborsaments) i liquiditat (entre 24 i 72 hores).
 • Seguiment personalitzat dels objectius i circumstàncies personals de l'inversor per adaptar, si escau, la seva cartera al perfil adequat.

*Només per a persones físiques

 • Preguntes freqüents

Inversió mínima inicial (IMI)

20.000 €

Comissions

Comissió de gestió de la cartera és un percentatge compost per:

- Una part fixa: 0,65 % anual per als perfils Molt Baix, Baix, Mitjà (amb un mínim de 130 €); 0,75 % anual per als perfils Alt i Molt Alt (amb un mínim de 150 €); es cobra semestralment sobre el valor efectiu de la cartera.

- Una altra variable: 5%, en funció de la rendibilitat anual de la cartera i que es carrega de manera directa en el compte associat al fons.


Comissió de gestió i dipòsit dels fons:

- Comissió Estrategia Capital FI: 0,25%.

- Comissió Estrategia Acumulación FI: 0,45%.

- Comissió Estrategia Inversión FI: 0,65%.

Horitzó temporal

Més de 5 anys

Àmbit geogràfic

Inversió global

Documentació

Consulta aquí el contracte tipus de Carteres Multi3strategia. En el procés de contractació el generarem
personalitzat amb les teves dades.

contracte tipus de Carteres Multi3strategia

Comparador de fons d'inversió

Vols invertir en fons però no saps quin et convé més? Aquest comparador de fons d'inversió t'ajudarà a fer-te una ràpida del que millor s'adapta a les teves necessitats.

Més informaciósobre Comparador de fons d'inversió

Simulador de fons d'inversió

Simula quantitats orientatives per a una inversió periòdica escollint una categoria tipus, una quantitat periòdica i un termini.

Més informaciósobre Simulador de fons d'inversió

Eines fons d'inversió

Consulta totes les eines de fons d'inversió que posem a la teva disposició i que t'ajudaran a definir amb èxit la teva estratègia d'inversió.

Més informaciósobre Eines fons d'inversió