Coneix el teu mercat. Activa el teu negoci

Commerce360

Commerce360 t'ajuda a entendre el teu comerç, la situació del teu entorn i com són els teus clients.

M'interessa

Què és Commerce360?

Commerce360 és una eina web d'intel·ligència de negoci que aporta valor afegit al TPV BBVA i posa al teu abast informació estadística i agregada sobre el teu negoci, els teus segments de clients i la situació del teu entorn.

És una eina sense cost per als clients de BBVA que tinguin contractat un TPV BBVA. Tindràs accés a estadístiques mensuals amb les quals, per exemple, podràs:

  • Conèixer l'evolució del teu sector a la teva zona.
  • Saber quants clients nous has captat i mesurar la fidelitat dels que ja tens.
  • Esbrinar quins dies i quines hores es ven més.
  • Localitzar les principals zones de procedència dels teus clients i saber millor com són.
  • Conèixer la quota de la despesa dels teus clients: descobreix quin percentatge de compres fan al teu comerç respecte a la seva despesa total en el teu sector.

A més, Commerce360 interpreta les dades obtingudes i t'ofereix suggeriments d'accions comercials que podries dur a terme per fer créixer el teu negoci.

*Commerce 360 és un servei ofert per BBVA Data & Analytics SAU per a clients que tenen contractat un TPV amb BBVA. Commerce 360 ofereix informació estadística agregada i en cap cas inclou dades personals de clients. La informació que s'ofereix no es correspon amb el 100% de les transaccions de l'establiment, sinó que es tracta d'informació estadística elaborada a partir d'una part d'aquestes transaccions corresponents a les dades de pagament processades per BBVA a través del TPV. La informació que s'ofereix no es pot considerar com un assessorament ni com un element determinant per a la presa de decisions en el negoci, sinó com una mera eina de suport per a la seva adopció.

coneix-ne tots els avantatges

Descobreix nous clients
Coneix els principals codis postals d'on vénen, mesura la seva fidelitat i estudia els segments demogràfics més interessants.
Analitza el teu sector
Analitza la situació a la teva zona i en el teu sector, compara l'import mitjà de les teves vendes amb el del teu entorn i descobreix quines hores i quins dies són els millors per vendre.
Converteix informació en acció
Pren decisions comercials a partir de dades objectives per impulsar les vendes del teu negoci.

Vols saber com Commerce360
ha ajudat en Miguel?

Coneix la seva experiència

La experiencia de Miguel con Commerce360

Commerce360
Dades útils del teu negoci, els teus clients i el teu entorn