Servei de videoconsulta

  • Tots els assegurats de noves pòlisses dels productes BBVA Més Salut sense copagament, BBVA Més Salut amb copagament o BBVA Més Salut Essencial que s'hi donin d'alta durant el període comprès entre l'1 de maig i el 30 de setembre de 2020 gaudiran gratuïtament d'una ampliació de la seva cobertura assegurada consistent en el servei de videoconsulta en diferents especialitats mèdiques i urgències 24 hores. Aquest servei de videoconsulta es prestarà en els termes establerts en el condicionat general de la pòlissa i estarà en vigor exclusivament durant la primera anualitat d'aquesta. Per a la segona anualitat o les successives de la pòlissa, si el prenedor està interessat a continuar gaudint dels serveis de videoconsulta, podrà contractar algun dels complements digitals que es comercialitzin a aquest efecte.