Quant pots estalviar amb BBVA Pla EstarSeguro?

Fes el teu propi exemple amb les teves assegurances actuals

Aquesta simulació ha estat obtinguda a partir dels imports que has incorporat, que hem sumat i dividit per dotze mesos i al qual hem aplicat l'estalvi corresponent. El resultat s'actualitzarà per a cada simulació que facis i té una finalitat purament informativa. No substitueix la que resulti de la contractació de PLA ESTARSEGURO i la seva aplicació a les teves Assegurances BBVA que hi incorporis. Simula cada assegurança BBVA per conèixer el teu preu i quant podries estalviar. Per gaudir de BBVA Pla EstarSeguro cal contractar la targeta BBVA Pla EstarSeguro, sense interessos, comissions ni costos addicionals. Targeta subjecta a l'aprovació prèvia de BBVA. Asseguradora Llar, ILT i Vida: BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGAFP amb la clau C-502. Asseguradores Salut: coassegurat al 50% entre BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros i SANITAS, S.A. de Seguros, inscrita en el Reg. de la DGAFP amb la clau C-320. Asseguradores Cotxe: coassegurat al 50% entre BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros i 50% per Liberty Seguros, S.A., inscrita en el Reg. de la DGSFP amb la clau C-0467. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtiu. Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb la clau OV-0060. Concertada assegurança de responsabilitat civil i amb capacitat financera.