Exemple de préstec

 • En aquest exemple se sol·liciten 3.000 € mitjançant tres nòmines de 1.000 €. El termini escollit per a la devolució del Préstec Nòmina és de 6 mesos:

  • Comissió d'obertura: 45 € (1,5%).
  • Tipus d'interès: 0% TIN (5,80% TAE).
  • Import total: 3.048,90 €.
  • Quota mensual: 500 €.

  Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu: 0,65 € mensuals.

  Si s'ha d'obrir un compte corrent exclusivament per a la gestió d'aquest préstec, i si no es compleixen les condicions perquè aquest compte no tingui comissió de manteniment, aquesta comissió serà de 60 € semestrals. Per tant, la TAE del préstec seria del 13,56% i el cost total, 3.108,90 €.