Text legal

  • Bonificació de fins al 3% brut de l'import traspassat de plans no comercialitzats o administrats per BBVA als plans detallats en el Butlletí d'adhesió a la bonificació. El client s'haurà d'adherir al Butlletí de Bonificació i romandre en el Pla contractat almenys 5 anys. Imports nets traspassats entre el 01/04/2020 i el 30/06/2020 no bonificats per campanyes anteriors. Entitat promotora i dipositària: BBVA; Entitat gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP. La bonificació per traspàs té la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció fiscal.​

    Per a plans de pensions: Entitat promotora i dipositària: BBVA; Entitat gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP. 


    Per a plans de previsió social individual de Norpensión, EPSV Individual: Soci promotor, entitat dipositària i administradora l'EPSV: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Entitat gestora de l'EPSV: BBVA Asset Management, S.A. SGIIC.