Norpensión Tranquilidad 28, PPS Individual Garantizado

NIVELL DE RISC
Baix

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Recupera el teu capital en 10 anys amb una rendibilitat de l'11% garantida

BBVA garanteix que el soci recuperarà, en un termini de 10 anys i 6 mesos (el 14 de juliol de 2028), el capital aportat a 15 de gener de 2018 més un 11,015%. Això implica una TAE GARANTIDA de l'1,0%. En cas que no s'assoleixi la rendibilitat en aquesta data, BBVA abonarà la diferència als socis.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones l'horitzó de jubilació de les quals estigui pròxim al 2028.