Norpensión Tranquilidad 25, PPS Garantizado

Els teus estalvis amb un objectiu de revaloració del 15%

EPSV garantit que té com a objectiu l'assoliment d'una revaloració del 15,135%. Actualment tancat a comercialització.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones amb un horitzó de jubilació pròxim a 2025.
NIVELL DE RISC
Baix

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt