Norpensión Tranquilidad 20 B, PPS

NIVELL DE RISC
Baix

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Els teus estalvis amb un objectiu de revaloració del 26%

EPSV que té com a objectiu l'assoliment d'una revaloració del 26,382%. Actualment tancat a comercialització.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones amb un horitzó de jubilació pròxim al gener de 2020.