Norpensión Tranquilidad 19, PPS

NIVELL DE RISC
Baix

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Els teus estalvis amb un objectiu de revaloració de gairebé un 23%

EPSV que té com a objectiu l'assoliment d'una revaloració del 22,997%. Actualment tancat a comercialització.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones amb un horitzó de jubilació pròxim a 2019.