Norpensión II, PPS

NIVELL DE RISC
Mitjà

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Inversió en actius de renda fixa

Pla de pensions que destina una gran part del seu patrimoni a la inversió en diferents actius de renda fixa, i entre un 15% i un 35% en actius de renda variable.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones en el tram d'edat d'entre 45 i 55 anys.