Norpensión Horizonte 2025, PPS

NIVELL DE RISC
Mitjà

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Perfil de risc ajustat a la proximitat de l'any 2025

EPSV que anirà adaptant el seu perfil de risc cap a un de més conservador en què prevalgui la seguretat sobre la rendibilitat segons s'acosti l'any 2025. Actualment tancat a comercialització.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Adequat per a persones amb un horitzó de jubilació proper al 2025.