Norpensión Bonos 3, PPS

NIVELL DE RISC
Baix

En una escala de tres graus de risc: Baix - Mitjà - Alt

Rendibilitza la teva inversió en un període de 8 anys

EPSV amb un objectiu de rendibilitat no garantit que consisteix a obtenir una rendibilitat determinada durant el període de l'estratègia, que serà d'uns vuit anys.
  • 2 Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • 2 Adreçat a persones que tinguin un horitzó de jubilació o de permanència en el pla fins a l'any 2022.