BBVA Rentas 2020 B, PPI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Pla de pensions que té com a objectiu obtenir rendes trimestrals de 89,30 euros per cada 10.000 euros invertits mitjançant el reemborsament de participacions. Actualment tancat a comercialització

  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Adequat per a persones que vulguin percebre una renda trimestral fins al venciment de la garantia.