BBVA Protección Futuro 2-10 C, PPI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Pla de pensions garantit amb un pla de reemborsaments del capital en forma de renda anual per un import de 1.000 € bruts per cada 10.000 € invertits. Actualment tancat a comercialització.
  • 2 Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • 2 Adequat per a persones que tinguin el seu horitzó de jubilació proper al 2018.