BBVA Plan Sostenible Moderado ISR

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de pensions

És un pla de renda variable mixta, és a dir, que destina bona part del seu patrimoni a la inversió en diferents actius de renda variable o similars i la resta, a actius de renda fixa emesos en diferents monedes.

  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Adreçat a persones tinguin llunyana l'edat de jubilació.