BBVA Plan Revalorización Europa Positivo B, PPI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Aquest pla t'ofereix participar de la revaloració de la renda variable europea durant el període, així com tenir garantit el capital a venciment.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones l'horitzó de jubilació de les quals estigui pròxim al març de 2026.