BBVA Plan Renta Fija, PPI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Adequat per a persones amb gran aversió al risc, normalment en els seus últims anys d'estalvi abans de la jubilació, ja que destina la totalitat del seu patrimoni a la inversió d'actius de renda fixa.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones que, preferiblement, tinguin llunyana l'edat de jubilació.