BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible 0-3, PPI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Aposta per la gestió activa i flexible de la renda fixa internacional de la mà de l'àmplia experiència de BBVA Asset Management.
  • 2 Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • 2 Adequat per a persones que preferiblement tinguin com a horitzó de jubilació el mitjà termini.