BBVA Pla Individual, PPI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Pla de pensions que destina la major part del seu patrimoni a la inversió en diversos actius de renda fixa i entre un 0% i un 30% en actius de renda variable.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Adequat per a persones en el tram d'edat d'entre 45 i 55 anys.