BBVA Plan 50, PPI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Completa la teva pensió amb un pla de jubilació

Producte d'estalvi per a la jubilació dirigit a persones de més de 50 anys, que ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat global de renda fixa i renda variable d'una manera diversificada.
  • Aportació inicial o extraordinària: 30 €.
  • Dirigit a persones el tram d'edat de les quals sigui superior a 50 anys.